Dbamy o środowisko!

Dbamy o środowisko!

BlaBlaCar także włącza się w ochronę środowiska – ratowanie lasów jest równie ważne, jak zmniejszanie emisji C02.

Od kiedy powstaliśmy, troszczymy się o środowisko – jednym z naszych głównych celów jest zmniejszenie emisji CO2 poprzez optymalizację ilości samochodów na drogach. 

Im więcej organizujemy wspólnych przejazdów, tym mniej jest samochodów na drogach, co z kolei ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Dzięki wspólnym przejazdom organizowanym przez społeczność BlaBlaCar, do tej pory szacunkowe zmniejszenie emisji CO2 wyniosło: 700 000 ton, a to dopiero początek. Mając bezpośredni wpływ na zmniejszenie ruchu na drogach, chcemy także ratować “zielone płuca” Ziemi.


srodowisko1_small

Chcesz pomóc? Zacznij od wspólnych przejazdów!

Wybierając wspólne przejazdy, pomagamy ratować lasy. Zatem – do dzieła!

Chcę tak podróżować!


Czemu pomagamy ratować lasy?

Co roku, w wyniku działania człowieka, w zastraszającym tempie – 100 m2 na sekundę – z powierzchni ziemi znika 13 milionów hektarów lasów.

Forêt en danger

Jeśli nie podejmiemy działań zapobiegających deforestacji, do 2040 r. nie będzie już lasów tropikalnych!
Wyzwań jest wiele:

– Walka z globalnym ociepleniem
– Składowanie dwutlenku węgla
– Ochrona różnorodności biologicznej (bioróżnorodności) i zasobów naturalnych
– Suwerenność spożywcza, czyli prawo każdego człowieka do dostępu do zdrowej
i lokalnej żywności.


Każdy może zasadzić drzewo!

Także Wy, nasi użytkownicy – zarówno kierowcy, jak i pasażerowie, możecie działać bardziej odpowiedzialnie poprzez wsparcie naszej leśnej inicjatwy.

Sadzę drzewa aby pomóc środowisku

srodowisko2_small


Czym jest Projekt Pur?

Pur ProjetPur Projet to organizacja, która prowadzi działania wspierające walkę z deforestacją iglobalnym ociepleniem. Powstała z inicjatywy Tristana Lecomte’a, założyciela firmy sprawiedliwego handlu – Alter Eco.

Inicjatywa rozwija projekty zalesiania i społecznej ochrony w krajach południowych, w partnerstwie z drobnymi wytwórcami, pragnącymi zachować żyzność swojej gleby, chronić różnorodność biologiczną (bioróżnorodność) środowiska oraz uczestniczyć w walce ze zmianą klimatu.

Odwiedź stronę Projektu Pur

Find out more about

Środowisko

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride