Wspólne przejazdy a ubezpieczenie

Dzięki BlaBlaCar wspólne przejazdy kojarzone w Internecie z każdym miesiącem stają się w Polsce coraz popularniejsze. Czy zabieranie pasażerów ma wpływ na ważność ubezpieczenia OC kierowcy?

Od razu odpowiadamy – nie. Zabierając pasażerów w zamian za zwrot kosztów paliwa kierowcy są normalnie chronieni od odpowiedzialności cywilnej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC.
O opinię w tej sprawie poprosiliśmy prawnika specjalizującego się w ubezpieczeniach, mec. Łukasza Wilmę. Zapytaliśmy, czy w przypadku ewentualnego wypadku, w którym brałby udział kierowca wraz z jego pasażerami, kierowca musi liczyć się z ryzykiem wypłacenia pasażerowi odszkodowania, gdyby w wyniku tego zdarzenia ten ostatni został poszkodowany?
– Pasażer ma prawo dochodzić odszkodowania od kierowcy, jeżeli ucierpiałby w wypadku podczas wspólnej podróży. Należy jednak podkreślić, że w takim przypadku akcesoryjnie odpowiedzialnym za skutki wypadku jest ubezpieczyciel OC kierowcy. – tłumaczy mec. Łukasz Wilma – W interesie osób poszkodowanych wszędzie tam, gdzie zachodzi odpowiedzialność sprawcy, zachodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej, który ponosi materialne konsekwencje wypadku za sprawcę. Zgodnie z przepisami ogólnymi suma gwarancyjna polisy wynosi 5 milionów EUR przy szkodzie na osobie oraz 1 milion EUR przy szkodzie na mieniu.
Warto dodać, że powyższa sytuacja prawna zachodzi zawsze, gdy zabieramy kogoś w podróż samochodem – nie ma tu różnicy, czy zabieramy znajomych poznanych online, czy najbliższych przyjaciół. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obowiązuje niezależnie od tego, jaka zasada odpowiedzialności zostanie zastosowana – zasada ryzyka czy zasada winy.
Zasada winy w uproszczeniu oznacza, iż osoba poszkodowana zobowiązana jest do wykazania domniemanemu sprawcy nieprawidłowości w jego zachowaniu, które doprowadziły do szkody. Zgodnie z art. 436 § 2 KC, przy szkodach komunikacyjnych stosuje się ją do skutków zderzenia się pojazdów w zakresie wzajemnych roszczeń kierowców (ale już nie ich pasażerów) oraz do tzw. przewozu z grzeczności. Przykładem takiego przewozu jest autostop, który opiera się na zasadzie pełnej bezinteresowności. Zasada ryzyka natomiast oznacza, iż w przypadku wyrządzenia szkody to sprawca musi wykazać, że zaszły okoliczności, które zwalniają go z odpowiedzialności wobec poszkodowanego (np. siła wyższa, wyłączna wina poszkodowanego lub osoby trzeciej). To w uprzywilejowanej sytuacji stawia osoby poszkodowane. Zasadę ryzyka stosuje się wtedy, gdy wystąpiła odpłatność na rzecz kierowcy – tak, jak w przypadku wspólnego przejazdu, gdy pasażerowie pokrywają koszty paliwa.
Tu może jednak pojawić się kolejne pytanie: owszem – ubezpieczyciel pokryje koszt odszkodowania, ale czy nie wystąpi potem z regresem do kierowcy? Czy nie zażąda od niego zwrotu wypłaconych pieniędzy?
– Tutaj przywołam art. 43 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który stanowi, że ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania w następujących przypadkach: gdy kierujący wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających; gdy wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; gdy nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym lub gdy zbiegł z miejsca zdarzenia. – wyjaśnia mecenas Wilma.
Opisane powyżej zasady potwierdzają także inni eksperci i przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, o czym można przeczytać TUTAJ.
Stale promujemy bezpieczną jazdę wśród naszych użytkowników, a w naszym serwisie korzystamy z narzędzi ułatwiających eliminację nieodpowiednich zachowań. Jak dotąd nie wiadomo nam o żadnym wypadku drogowym podczas skojarzonych przez nas wspólnych przejazdów. Może to m.in. wynikać z faktu, że zabieranie pasażerów pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy, co potwierdzają badania naukowe. Mamy jednak świadomość, że nigdy nie można wykluczyć takiego zdarzenia. Dlatego chcemy uspokoić kierowców, którzy zabierają pasażerów, że ich ubezpieczenie OC na mocy ustawy pokrywa koszty ewentualnego odszkodowania wynikającego ze zdarzenia komunikacyjnego. Innymi słowy: obowiązkowa polisa OC chroni nas zawsze, gdy prowadzimy swój samochód.
Szerokiej drogi!
Zespół BlaBlaCar.pl

Przeczytaj też o podatkowym aspekcie wspólnych przejazdów

Szukaj Dodaj przejazd

Find out more about

Zaufanie

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride