Polityka Prywatności Comuto

Polityka Prywatności Comuto

Data wejścia w życie: 17 kwietnia 2019 r

1. Informacje ogólne

Firma Comuto Pro SASU (z siedzibą pod adresem 84, avenue de la République, 75011 Paryż, Francja) (dalej “Comuto”, “my” “nasze” lub “nam”), działająca jako administrator danych, przykłada wiele starań do zapewnienia ochrony i poszanowania prywatności swoich użytkowników. Celem niniejszej informacji („Informacja o polityce prywatności”) jest przekazanie użytkownikom informacji dotyczących praktyk Comuto w odniesieniu do pozyskiwania, wykorzystania i rozpowszechniania informacji, które użytkownicy mogą przekazać Comuto za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej lub naszych aplikacji mobilnych (“Platformy”).

Niniejsza Informacja o polityce prywatności (wspólnie z Regulaminem Comuto, jakimikolwiek innymi wymienionymi w nich dokumentami oraz naszą Polityka Cookies określa warunki, zgodnie z którymi Comuto zbiera i przetwarza dane osobowe swoich użytkowników. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej informacji, aby zapoznać się z polityką oraz praktykami Comuto dotyczącymi danych osobowych użytkowników i ich przetwarzania.

2. Jakie informacje Comuto zbiera od użytkowników i jak długo są one przechowywane?

Comuto może zbierać i przetwarzać następujące dane dotyczące naszych użytkowników: 2.1 Informacje przekazywane nam bezpośrednio przez użytkowników:

Użytkownicy mogą przesyłać Comuto informacje umożliwiające ich identyfikację (“Dane osobowe”), podczas korzystania z naszych Platform, wypełniania formularzy dostępnych na Platformach (na przykład zakup biletu na autobus), udziału w organizowanych przez nas konkursach, promocjach lub ankietach, a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z naszą firmą drogą telefoniczną, pocztą e-mail lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących naszych Platform. Informacje, jakie mogą być przekazywane naszej firmie są następujące: Informacje wymagane w celu zakupu biletu na naszych Platformach lub uzyskania dostępu do innych usług Comuto, obejmujące imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, datę urodzenia, płeć, numer telefonu komórkowego i hasło. Wszystkie te pola są obowiązkowe, gdy są wyraźnie wskazane.

2.2 Informacje pozyskiwane przez nas w sposób automatyczny

W odniesieniu do odwiedzin użytkownika na naszych Platformach, możemy zbierać – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, wyłącznie za zgodą użytkownika – informacje dotyczące urządzeń i sieci wykorzystywanych przez niego w celu uzyskania dostępu do naszych usług. Może to obejmować następujące informacje: adres IP użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do naszej Platformy, poszukiwanych lub przeglądanych produktów, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami oraz wszelkich numerów telefonów wykorzystanych w celu połączenia z naszym działem telefonicznej obsługi klienta. Comuto pozyskuje te informacje za pośrednictwem różnych technologii, w tym także plików cookie (szczegółowe informacje są zamieszczone w dokumentacji Informacja o polityce wykorzystywania plików cookie).

2.3 Przechowywanie danych

2.3.1 Za wyjątkiem kategorii Danych osobowych wymienionych w poniższych punktach 2.3.2, Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez cały okres jego relacji z naszą firmą i usunięte po wygaśnięciu przedawnienia.

2.3.2 Wymienione poniżej kategorie Danych osobowych mogą być przechowywane przez różne okresy:

Dane finansowe (na przykład dotyczące płatności, zwrotów itd.) oraz inne dane, które podlegają obowiązkowemu okresowi przechowywania są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i księgowymi;

3. W jaki sposób Comuto wykorzystuje informacje pozyskiwane od użytkowników?

Pozyskiwane informacje są wykorzystywane przez Comuto w następujących celach:

CELE PODSTAWA PRAWNA
3.1 wykonywanie zobowiązań wynikających z jakichkolwiek umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a Comuto oraz przekazywania mu wszelkich informacji i zamawianych przez niego usług; Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych.
3.2 przesyłanie użytkownikowi informacji dotyczących usług pocztą e-mail i/lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych i/lub wszelkich innych środków komunikacji (np. potwierdzeń rezerwacji); Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań i/lub odbywa się za zgodą użytkownika.
3.3 pobieranie płatności od użytkownika lub przekazywanie mu płatności, które Comuto pozyskuje w jego imieniu; Przetwarzanie danych w ten sposób jest niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych.
3.4 zapewnienie użytkownikowi dostępu do naszych usług wsparcia oraz wymiany informacji z naszym zespołem do spraw relacji z użytkownikami; Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, (ii) odbywa się za zgodą użytkownika i/lub (iii) niezbędne dla sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
3.5 zapewnienie zgodności z (i) obowiązującymi przepisami prawa, (ii) Regulaminem oraz (iii) naszą Informacją o polityce prywatności. W razie naruszenia niektórych postanowień, konto użytkownika może zostać zawieszone; Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, (ii) niezbędna dla spełnienia przez Comuto obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub (iii) niezbędne dla sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń.
3.6 przesyłanie użytkownikowi – w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i kiedy jest to wymagane, za zgodą użytkownika – materiałów marketingowych oraz informacji niezbędnych dla usprawnienia realizacji usług lub procesu rezerwacji, a także sugestii i zaleceń dotyczących innych towarów bądź usług związanych z naszymi usługami, które mogą być interesujące dla użytkownika. Ponadto Comuto wykorzystuje dane użytkownika w celu przesyłania mu spersonalizowanych reklam w serwisach społecznościowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad działania tych funkcji, a także danych pozyskiwanych od użytkownika, znajdują się na odpowiednich stronach zewnętrznych serwisów społecznościowych; i Przetwarzanie danych w ten sposób odbywa się za zgodą użytkownika i/lub w uzasadnionym interesie Comuto (na przykład w celu przesyłania mu indywidualnych materiałów reklamowych).
3.7 przesyłanie użytkownikowi informacji dotyczących modyfikacji naszych usług; Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) niezbędne dla wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, (ii) niezbędne dla spełnienia przez Comuto obowiązku wynikającego z przepisów prawa i/lub (iii) niezbędne dla sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń.
3.8 weryfikacja danych zawartych w paszporcie, prawie jazdy, dowodzie tożsamości i innych dokumentach użytkownika, które mogą być od niego pozyskiwane w chwili rejestracji lub w dowolnej innej chwili podczas korzystania z naszych Platform; Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) prowadzone za zgodą użytkownika, (ii) realizowane w celu sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń i/lub (iii) niezbędne dla spełnienia przez Comuto obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
3.9 zarządzanie naszymi Platformami oraz dla czynności wewnętrznych, w tym dla celów rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, a także przeprowadzania prac badawczych, analitycznych i dotyczących nadzoru; Przetwarzanie danych w ten sposób oparte jest na uzasadnionym interesie Comuto (na przykład dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych Platform i doskonalenia ich funkcji).
3.10 doskonalenie naszych Platform dla zapewnienia, że ich treść będzie zawsze prezentowana w najbardziej odpowiedni sposób dla użytkownika i wykorzystywanych przez niego urządzeń; Przetwarzanie danych w ten sposób jest prowadzone w uzasadnionym interesie Comuto (na przykład w celu udostępniania użytkownikowi najbardziej odpowiednich treści).
3.11 w ramach działań podejmowanych przez nas w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Platform; i Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) prowadzone w uzasadnionym interesie Comuto (w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych Platform), (ii) realizowane w celu sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń i/lub (iii) zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
3.12 prowadzenie pomiarów lub działań mających na celu określenie efektywności reklam przesyłanych użytkownikowi lub innym osobom oraz przesyłania użytkownikowi zindywidualizowanych reklam. Przetwarzanie danych w ten sposób jest (i) prowadzone w uzasadnionym interesie Comuto (na przykład w celu oceny i optymalizacji efektywności naszych kampanii reklamowych ) i/lub (ii) za zgodą użytkownika.

4. Kim są odbiorcy informacji pozyskiwanych przez naszą firmę od użytkowników i w jakich celach są one przekazywane tym odbiorcom?

4.1 Kiedy użytkownik kupuje bilet lub korzysta z naszych usług na stronie lub w aplikacji, niezbędne informacje zostaną przekazane przewoźnikowi autobusowemu.

4.2 Comuto może przesyłać informacje dotyczące użytkownika innym podmiotom Grupy Comuto dla celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

4.3 Ponadto Comuto ściśle współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które mogą być odbiorcami Danych osobowych użytkownika, takimi jak:

 • nasi partnerzy biznesowi, którymi są platformy serwisów społecznościowych i którzy mogą oferować użytkownikowi usługi pokrewne, na przykład wspólnego wykorzystywania na Platformie informacji pochodzących z profilu użytkownika oraz jego kont w serwisach społecznościowych;
 • nasi partnerzy biznesowi, którzy mogą reklamować na naszych Platformach swoje usługi, które użytkownik może rezerwować – mogą one obejmować wszelkiego rodzaju usługi ubezpieczeniowe, bankowe, dotyczące wynajmu itd.
 • nasi partnerzy biznesowi, którzy mogą reklamować swoje usługi na swoich własnych witrynach internetowych lub w aplikacjach mobilnych;
 • nasi usługodawcy w zakresie zagadnień technicznych, płatności, weryfikacji tożsamości i realizacji dostaw lub podmioty prowadzące badania rynku.

4.4 Comuto przekazuje informacje uzyskiwane od użytkowników, w tym ich Dane osobowe, jakimkolwiek wymienionym powyżej podmiotom zewnętrznym jedynie w następujących przypadkach:

4.4.1 Jeżeli jest to konieczne w związku z korzystaniem z usług podmiotu zewnętrznego, w celu realizacji jakichkolwiek umów, które mogą zostać zawarte z użytkownikiem, w celu ułatwienia lub rozszerzenia realizacji naszych usług (np. jeżeli pobieramy opłatę za bilet autobusowy);

4.4.2 Comuto korzysta z usług podmiotów świadczących usługi analityczne oraz udostępniających wyszukiwarki internetowe w celu doskonalenia i optymalizacji naszych Platform;

4.4.3 Jest to domyślnie akceptowane przez użytkownika (np. podczas przekierowania na inną stronę Partnera);

4.4.4 Firma Comuto może również ujawniać informacje dotyczące użytkownika, jeżeli zostanie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa lub kiedy będzie uważać w dobrej wierze, że udostępnienie lub ujawnienie informacji jest w rozsądnym zakresie niezbędne dla (i) obrony przeciwko jakimkolwiek powództwom wytoczonym przeciwko Comuto, (ii) w związku z toczącym się postępowaniem, (iii) wykonania jakichkolwiek umów zawartych z naszymi użytkownikami, takimi jak Regulamin Comuto oraz naszą Informacją o polityce prywatności, (iv) w razie jakichkolwiek nagłych przypadków stanowiących zagrożenia dla ludzkiego zdrowia, mogących spowodować śmierć lub odniesienie obrażeń przez ludzi, (v) w ramach śledztwa lub dochodzenia lub (vi) w celu obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa Comuto, użytkowników lub innych osób;

4.4.5 W razie sprzedaży naszego przedsiębiorstwa lub aktywów, Comuto może przekazać Dane osobowe użytkowników potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom tego przedsiębiorstwa lub aktywów;

4.4.6 W przypadku, jeżeli firma Comuto lub całość bądź część jej aktywów zostaną przejęte przez dowolną stronę trzecią, Dane osobowe dotyczące członków jej społeczności będą stanowić jeden z elementów przekazywanych aktywów.

4.5 Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody użytkownika, Comuto może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących użytkownika, w tym jego Danych osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików cookie, które mogą również być przesyłane naszym partnerom biznesowym lub uzyskiwane od nich. Comuto może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych powyżej.

4.6 Zwracamy uwagę użytkownika na fakt, że jeżeli zdecyduje się udostępnić swoje informacje, w tym Dane osobowe za pośrednictwem usług naszych partnerów biznesowych, poza postanowieniami niniejszej Informacji o polityce prywatności, mogą obowiązywać go również polityki dotyczące prywatności tychże firm partnerskich. Comuto nie sprawuje żadnej kontroli nad pozyskiwaniem i/lub przetwarzaniem informacji dotyczących użytkowników przez naszych partnerów biznesowych na ich własnych platformach.

5. Reklamy skierowane do konkretnego użytkownika w serwisach społecznościowych i wiadomości przesyłane przez użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wiadomości tekstowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody użytkownika, Comuto może wykorzystywać informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem naszych Platform w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. (i) przesyłania naszych informatorów, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez nas lub innych wiadomości, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika lub (ii) przesyłania skierowanych do konkretnego użytkownika reklam za pośrednictwem platform serwisów społecznościowych bądź witryn internetowych stron trzecich).

W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę klikając link anulowania subskrypcji zamieszczony w każdej przesyłanej użytkownikowi wiadomości firmy Comuto lub kontaktując się z naszą firmą przy wykorzystaniu danych kontaktowych zamieszczonych w punkcie 12 poniżej.

Docelowe materiały i treści reklamowe:

 • w serwisach społecznościowych (np. Facebook i Twitter): użytkownik może zapobiec ich przesyłaniu w dowolnej chwili, zmieniając ustawienia swojego konta w danym serwisie społecznościowym, dotyczące otrzymywania materiałów reklamowych;
 • na zewnętrznych stronach internetowych: informacje dotyczące wycofania zgody zostały zamieszczone w naszej dokumentacji Polityka Cookies.

6. Czy informacje dotyczące użytkownika są przekazywane? W jaki sposób i gdzie?

W zasadzie wszystkie Dane osobowe użytkownika są przechowywane na terenie Unii Europejskiej („UE”). Jednak ze względu na to, że np. niektórzy z naszych usługodawców mają swoje siedziby poza Unią Europejską (w „państwach trzecich”), niektóre dane użytkownika przekazujemy również państwom trzecim. Mogą one obejmować państwa trzecie, wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji określającej, czy takie państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (np. USA). W takim przypadku jesteśmy w stanie zapewnić, że przekazanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem i że zastosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa (w tym w szczególności standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską), aby zagwarantować należyty poziom ochrony prywatności i podstawowych praw poszczególnych osób.

Przesyłając wniosek do inspektora ochrony danych Grupy ([email protected]), użytkownik może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące takich odpowiednich środków bezpieczeństwa (np. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską).

7. Jakie są prawa użytkownika W ODNIESIENIU DO jego danych osobowych?

7.1 podmiot, którego dotyczą dane, posiadasz następujące praw:

 • Prawo do informacji zgodnie z Art. 15 RODO,
 • Prawo do sprostowania danych zgodnie z Ar. 16 RODO,
 • Prawo do usunięcia danych zgodnie z Art. 17 RODO,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO,
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO,
 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość zgodnie z Art. 7 par. 3 RODO i sprzeciwu wobec przetwarzania do określonych celów zgodnie z Art. 21 RODO.
 • Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO. Możesz skorzystać z powyższych praw, na przykład, wysyłając e-mail na adres [email protected]. Więcej informacji o przysługujących prawach można znaleźć poniżej.

7.2 Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych będących w posiadaniu naszej firmy (prawo użytkownika do dostępu do danych).

7.3 Użytkownik może poprosić o usunięcie danych osobowych lub korektę nieprawidłowych danych osobowych (prawo użytkownika do usunięcia i poprawienia). Należy pamiętać, że możemy przechowywać niektóre informacje dotyczące użytkownika zgodnie z wymogami określonymi w przepisach, lub gdy istnieją ku temu odpowiednie podstawy prawne (np. uzasadnione powody, by zadbać o bezpieczeństwo platformy dla innych użytkowników).

7.4 Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie nie wyrazić zgody (i) na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, lub (ii) na przetwarzanie danych osobowych w innych celach z powodów związanych z określoną sytuacją użytkownika (prawo użytkownika do niewyrażenia zgody na przetwarzanie). Należy pamiętać, że w drugim przypadku prawo to obowiązuje wyłącznie, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o słuszny interes firmy.

7.5 Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (prawo użytkownika do ograniczenia przetwarzania). Należy pamiętać, że zasada ta ma zastosowanie, wyłącznie jeśli (i) użytkownik zakwestionował prawidłowość swoich danych osobowych a nasza firma weryfikuje poprawność danych osobowych użytkownika, (ii) użytkownik skorzystał z prawa do niewyrażenia zgody, a mimo to nasza firma rozpatruje, zgodnie z obowiązującym prawem, czy w danym przypadku nasze uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych użytkownika nie mają nadrzędnego charakteru wobec interesów, praw i swobód użytkownika; lub (iii) dane osobowe użytkownika zostały przetworzone przez naszą firmę niezgodnie z przepisami, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych lub chce, by nasza firma je zachowała, aby umożliwić sporządzanie, wykonywanie lub obronę roszczeń.

7.6 Użytkownik ma prawo do uzyskania i/lub poproszenia naszej firmy o przekazanie innemu administratorowi danych części danych osobowych, które dotyczą użytkownika, a które użytkownik przekazał naszej firmie i które nasza firma przetwarza w celu wykonania postanowień niniejszej umowy lub z powodu tego, że użytkownik wyraził na to zgodę w uporządkowanej, będącej w powszechnym użyciu i przeznaczonej do odczytu komputerowego formie (prawo użytkownika do przenoszenia danych).

7.7 Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych lub uzyskać środek zaradczy za pośrednictwem sądów, jeśli uważa, że jego prawa zostały naruszone.

7.8 by skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych Grupy ([email protected]).

8. Pliki cookie i technologie podobnego rodzaju

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Polityce Cookies.

9. Linki do innych witryn internetowych i serwisów społecznościowych

Na naszych Platformach mogą być zamieszczane linki prowadzące do witryn internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców lub spółek powiązanych. W przypadku korzystania z linków prowadzących do tych witryn, należy pamiętać, że obowiązują na nich zasady polityki prywatności firm będących ich właścicielami, a Comuto nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Należy zapoznać się z postanowieniami tych polityk przed przesłaniem na te witryny jakichkolwiek swoich Danych osobowych.

10. Modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności

Jakiekolwiek modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności zostaną zamieszczone na tej stronie. W uzasadnionych przypadkach Comuto może poinformować użytkownika o tych modyfikacjach lub starać się uzyskać jego zgodę. Należy systematycznie sprawdzać wszelkie aktualizacje lub modyfikacje naszej Informacji o polityce prywatności.

11. Kontakt oraz inspektor ochrony danych

Aby skontaktować się z naszą firmą w celu przekazania nam jakichkolwiek sugestii lub zapytań dotyczących naszych praktyk w zakresie zachowania prywatności, użytkownik może to zrobić w następujący sposób:

 • za pośrednictwem naszej strony kontaktowej; lub
 • wysyłając wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych na adres [email protected]; lub
 • wysyłając list na adres:

Comuto Pro
c/o Data Protection Officer
84, Avenue de la République
75011 Paris (France)

Find out more about

Nowoczesne podróżowanie

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride