Niezawodny Kierowca

Regulamin | Polityka Prywatności | Pliki Cookie | Prawa pasażerów autobusów | Niezawodny Kierowca

Regulamin programu Niezawodny Kierowca

Regulamin zaktualizowany w dniu 23 marca 2022, obowiązuje od 5 kwietnia 2022

Comuto SA opracowało Program Niezawodny Kierowca dla wyróżniających się na Platformie Kierowców. W niniejszym Regulaminie podajemy więcej informacji o programie. Niniejszy Regulamin stanowi część Regulaminu Platformy a Polityka Prywatności nadal ma do Ciebie zastosowanie.

1. Program Niezawodny Kierowca

Program Niezawodny Kierowca („Program”) zapewnia korzyści Kierowcom, którzy wyróżnili się osiągnięciemi utrzymaniem określonych kryteriów w odniesieniu do Konta i Wspólnych Przejazdów.

Nie musisz aplikować do Programu. Jeśli spełniasz wymagania, otrzymasz odznakę Niezawodny Kierowca lub, w stosownych przypadkach, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia, czy możesz otrzymać status Niezawodnego Kierowcy.

BlaBlaCar nie faworyzuje żadnego Niezawodnego Kierowcy, nie gwarantuje ani nie kontroluje jakości, bezpieczeństwa ani postępowania żadnego kierowcy, niezależnie od tego, czy jest on Niezawodnym Kierowcą. Jeśli kwalifikujesz się do Programu Niezawodny Kierowca, oznacza to, że spełniasz jego kryteria Nie oznacza to, że BlaBlaCar wyróżnia, świadczy lub zatwierdza Twoje ogłoszenie o wspólnym przejeździe lub Ciebie jako Kierowcę. Ponosisz pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów i za wszystkie inne zobowiązania wynikające z niniejszego regulaminu.

BlaBlaCar może zmienić regulamin Programu Niezawodny Kierowca lub zakończyć go w dowolnym momencie z dowolnego powodu, za uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia.

2. Kwalifikacje

Aby wziąć udział w Programie Niezawodni Kierowcy, Kierowcy muszą:

(1) posiadać aktywne, niezablokowane Konto na Platformie, cieszące się dobrą opinią

(2) spełniają minimalne standardy wydajności określone na Platformie lub w Centrum Pomocy, jeśli ma to zastosowanie.

Twoja odznaka Niezawodny Kierowca może zostać cofnięta, jeśli nie spełnisz standardów zawartych w . Warunkach oceny Niezawodnego Kierowcy. Warunki te mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania BlaBlaCar.

BlaBlaCar nie poprosi Cię o opłacenie udziału w programie Niezawodny Kierowca i otrzymanie statusu Niezawodny Kierowca. Jest on bezpłatny i nie jest uzależniony od jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych ze strony Kierowców. BlaBlaCar nie płaci za Twój udział w Programie jako Niezawodny Kierowca ani nie zapewnia innych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

BlaBlaCar nie poprosi Cię o rejestrację lub wypełnienie dodatkowych formularzy na stronach internetowych, skontaktowanie się z BlaBlaCar lub osobami trzecimi lub wykonanie jakichkolwiek innych czynności jako warunku uczestnictwa w programie Niezawodny Kierowca i otrzymania statusu Niezawodny Kierowca. Za utrzymanie statusu Niezawodnego Kierowcy odpowiadasz tylko Ty jako kierowca, i jako posiadacz statusu  zgadzasz się dbać o jego utrzymanie we własnym interesie.

BlaBlaCar nie ponosi odpowiedzialności za działania nieuprawnionych osób trzecich, które w jakikolwiek sposób fałszywie przedstawiają się jako BlaBlaCar, ustnie, osobiście lub w komunikacji pisemnej czy elektronicznej, i proszą Cię o- zapłatę lub inne wynagrodzenie za udział w programie Niezawodny Kierowca, – skorzystaj z odnośników do stron internetowych osób trzecich, rejestrację na jakichkolwiek stronach internetowych lub wykonanie innych czynności niewymienionych w niniejszym Regulaminie.

3. Oceny Niezawodnych Kierowców

Status Niezawodnego Kierowcy dla każdego kierowcy jest poddany okresowej ocenie i może zostać cofnięty według uznania BlaBlaCar. 

Możesz odmówić udziału w Programie i otrzymać odznakę Niezawodny Kierowca.

 BlaBlaCar może, ale nie jest do tego zobowiązany, powiadomić Kierowców o cofnięciu statusu Niezawodnego Kierowcy.

 Jeśli kwalifikujesz się, aby zostać Niezawodnym Kierowcą, odznaka wskazująca Twój status Niezawodnego Kierowcy będzie dodawana do stron Twoich Ogłoszeń o wspólnych przejazdach i Twojego Konta BlaBlaCar tak długo, jak długo będziesz spełniał określone warunki.. Aktualizacja statusu może zająć trochę czasu.

4. Odznaka Niezawodnego Kierowcy

Jakiekolwiek użycie odznaki Niezawodny Kierowca, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, jest zabronione. Nie możesz używać swojej odznaki Niezawodny Kierowca poza ogłoszeniami dotyczącymi podróży na Platformie.

Jakiekolwiek naruszenie niniejszego regulaminu popełnione przez Ciebie jako Niezawodny Kierowca pociąga za sobą utratę statusu Niezawodnego Kierowcy i konsekwencje określone w Artykule 9 Regulaminu Platformy.

 Zakwalifikowanie się jako Niezawodny Kierowca nie daje Ci żadnych praw własności ani innych praw własności do odznaki Niezawodny Kierowca lub innej własności intelektualnej BlaBlaCar, innych niż określone w niniejszym regulaminie lub regulaminie Platformy. BlaBlaCar zachowuje wszelkie prawa, tytuły i korzyści związane z odznaką Niezawodny Kierowca, logo, znakami towarowymi i innymi chronionymi materiałami.

5. Bycie Niezawodnym Kierowcą

Chcemy, aby Kierowcy byli dumni ze swojego statusu Niezawodnego Kierowcy, dlatego prosimy abyś:

  • (i) Nie używał stwierdzeń sugerujących , że jesteś faworyzowany przez BlaBlaCar, jej agentów lub przedstawicieli. Prosimy, abyś zawsze określał swoją pozycję na platformie zgodnie z prawdą
  • (ii) Nie żywał swojej odznaki Niezawodny Kierowca w połączeniu z jakimikolwiek materiałami, które są fałszywe, wprowadzające w błąd, obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne, wulgarne, pornograficzne, napastliwe, nielegalne lub naruszające prawa osób trzecich.
  • (iii) Nie używaj plakietki Niezawodny Kierowca w sposób komercyjny, w tym wyświetlając plakietkę Niezawodny Kierowca w witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych innych firm.

6. Utrata odznaki Niezawodnego Kierowcy

Twój udział jest definiowany wyłącznie według uznania BlaBlaCar. Twój status Niezawodnego Kierowcy może zostać unieważniony według naszego wyłącznego uznania, jeśli naruszysz ten Regulamin lub jakiekolwiek inne warunki BlaBlaCar mające zastosowanie do Ciebie. Twój udział w programie Niezawodny Kierowca oraz odznaka Niezawodny Kierowca zostaną automatycznie zawieszone lub cofnięte, jeśli:

(i) nie spełniasz już warunków;

(ii) dane Twojego Konta ulegną zmianie – możemy zawiesić Twój status Niezawodnego Kierowcy ze względów bezpieczeństwa;

(iii) zaprzestaniesz korzystania z Platformy poprzez zamknięcie lub usunięcie Konta lub;

(iv) Twoje Konto zostało zablokowane.

Odznaka Niezawodny Kierowca lub status Niezawodnego Kierowcy w żaden sposób nie stanowi wyrazu poparcia BlaBlaCar dla żadnego Kierowcy ani Ogłoszenia wspólnych przejazdów, ani nie gwarantuje prawdziwości, dokładności, kompletności, ważności i legalności Konta Niezawodnego Kierowcy oraz treści Ogłoszeń o wspólnych przejazdach

BlaBlaCar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utracone zyski, straty, w tym utratę danych lub reputacji, przerwy w świadczeniu usług, uszkodzenia komputera lub urządzenia mobilnego lub awarię systemu, ani za jakiekolwiek szkody lub obrażenia ciała lub ciała, szkody moralne lub emocjonalne powstałe w związku z programem Niezawodny Kierowca.

Jeśli masz więcej pytań dotyczących niniejszego regulaminu, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride